สร้างรถสไตล์คุณ

1.รถยนต์
2.โมเดล
3.สี
4.แพคเกจ และ ออฟชั่น
5.อุปกรณ์ตกแต่ง
6.สรุป
7.ขอใบราคาจากตัวแทนจำหน่าย

คลิกเพื่อเลือกรุ่นรถ

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในส่วนของราคา สีวัสดุ คุณสมบัติอุปกรณ์ และอุปกรณ์ทุกชนิด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกหรืออุปกรณ์ดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนิสสันของคุณหมายเหตุ ภาพโฆษณาเพื่อใช้ในการแสดงสีของรถยนต์ รายละเอียด อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์ได้จากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค หรือ specification)